građevinsko projektiranje u niskogradnji, nadzor i savjetovanje
O nama
Tvrtku TERRAPROJEKT d.o.o. osnovao je Alana Burić godine 2005. u Buzetu.

Tvrtka se bavi sa djelatnostima građevinskog projektiranja u niskogradnji, nadzora te tehničkim savjetovanjem.

Projektiranje u niskogradnji:

prometnice, raskrižja, parkirališta, autobusna ugibališta
odvodnja oborinskih voda
odvodnja fekalnih voda
pročišćavanja otpadnih voda
crpne stanice
vodovodne mreže

Nadzori:

objekti niskogradnje i visokogradnje

Prema zahtjevu Naručitelja radova izrađujemo tehničku dokumentaciju od idejnih rješenja do pribavljanja dozvola.

Smatramo da smo dosadašnjim radom i djelovanjem opravdali povjerenje svojih Naručitelja, koje nastojimo dodatno poboljšati, ulažući u stručnost i znanje svojih djelatnika, te u investicije na području poboljšanja vlastite konkurentnosti.

Legalizacija zgrada:

izrada geodetske snimke izvedenog stanja
izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja
mehanička otpornost i stabilnost zgrade