građevinsko projektiranje u niskogradnji, nadzor i savjetovanje
Projektiranje

   prometnice

- Prometnice u gospdarskoj zoni Mažinjica
- Prometnice u gospdarskoj zoni Mažinjica Mala Huba
- Adaptacija prometnice II Istarske brigade u Buzetu
- Kružno raskrižje Fontana
- Mini kruzno raskrižje

   objekti

- Odvodnja oborinskih i sanirano otpadnih voda Starogradske jezgre Grada Buzeta
- Uređaj za pročišćavanje oborinskih voda
- Crpna stanica "Mažinjica 1,2" za odvodnju sanitarno-otpadnih voda industrijske zone
- Crpna stanica "Most" za odvodnju sanitarno otpadnih voda
- Odvodnja sanitarno otpadnih voda manjih naselja
- Uređenje bujica-vodotoka